Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen kunnen orders uitsluitend vooruit betaald worden op bankrekeningnummer NL86RABO 0104 9173 93  t.n.v. RCVoerboten te Berkhout. 
 • Als u voor vooruitbetaling kiest maakt u dan het bedrag over nadat u de bestelling hebt gedaan, de bestelde goederen worden u direct toegezonden zodra het geld bij ons binnen is. 
 • Alleen de werkelijke vrachtkosten + handlingkosten worden in rekening gebracht. 
 • Goederen kunnen ook (nadat de betaling binnen is of contant bij aflevering, per pin bij aflevering) op ons adres in Berkhout worden afgehaald, dit kan alleen op afspraak.
 • Verzending van goederen geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtnemer. 
 • Verzending van goederen vindt plaats op een door ons gekozen wijze. 
 • De goederen blijven te allen tijde ons eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. 
 • Mocht onverhoopt een artikel niet voorradig zijn, dan wordt er met u contact opgenomen wanneer de levering waarschijnlijk wel zal kunnen geschieden. Indien mogelijk wordt besloten tot deellevering van de voorradige artikelen.
 • Naleveringen worden franco geleverd, wanneer betaling heeft plaats gevonden van de totale order. 
 • Mocht een artikel niet meer leverbaar blijken te zijn dan wordt het bedrag van dat artikel niet in rekening gebracht of, indien vooruitbetaald is, op uw rekening teruggestort. 
 • Klachten en/of reclamaties, betreffende levering(en), dienen binnen zeven (7) dagen na verzenddatum onder overlegging van de originele factuur kenbaar gemaakt te worden. De verzenddatum van de klacht/reclamatie is bepalend voor het in behandeling nemen van de klacht/reclamatie. 
 • Wilt u iets terugsturen, neemt u dan eerst contact met ons op, doet u dat niet, dan kunnen wij geen retourzending accepteren en zal deze dus geweigerd worden. De retourkosten zijn in beginsel voor de koper.
 • Wij dragen zorg voor een deugdelijke verpakking. De koper dient bij aanbieding van een pakket naar de staat van de verpakking te kijken voordat hij deze accepteert. Mocht onverhoopt een zending toch met een uiterlijke beschadiging aankomen, dan dient de koper dat op het moment van de levering bij de vervoerder/bode schriftelijk en visueel (foto) vast te leggen. De vervoerder/bode is immers verantwoordelijk voor een deugdelijke behandeling van de door hem te vervoeren goederen. 
 • Door u bestelde goederen zullen te allen tijde worden geleverd tegen de prijzen die op de datum van uw bestelling gelden in onze internetwinkel, deze datum staat automatisch op uw bestelformulier. Prijzen kunnen wel wijzigen vanwege prijsverhogingen of verlagingen door fabrikanten en/of koerswisselingen alsmede door mogelijke variaties in transportkosten e.e.a. i.v.m. aankopen buiten EU landen.
 • Na een update van onze webwinkel kan voor een daaropvolgende bestelling geen aanspraak meer worden gemaakt op prijzen vermeld in een vorige publicatie, noch kan hier enig recht aan ontleend worden. 
 • Zetfouten zijn nadrukkelijk voorbehouden. 
 • Alle prijzen zijn inclusief BTW. 
 • In gevallen waarin deze leveringsvoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van RCVoerboten hierover in redelijkheid en billijkheid, haar beslissing zal bindend zijn.